Jonsok-feiring på Røysaleite

Bada i varmt solskinn blei det ei fin ramme rundt jonsokfeiringa på Nilstræet. Vi fekk bål-løyve og kvisthaugen frå siste dugnaden gikk opp i fyr og flamme. Ikkje like høgt bål som på Nokkanes, men i alle fall lett antenneleg og velduftande, takka vere all einer-veden.

Jonsok1 Jonsok2 Jonsok3 jonsok5 jonsok6jonsok4

Vi satsar på at jonsok-tradisjonen med fest i Nilstræet med dette er gjenoppliva, og ønskjer alle velkommen til å bli med til neste år!