Årsmøtet 2017 blir 28.2.

Det blir årsmøte 28. februar kl 20.00 i Henjahaugane barnehage, «det blå huset» (annekset).. Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Val av ordstyrar og referent
  3. Årsmelding for Røysaleite grendalag 2016
  4. Årsrekneskap 2016 (revidert rekneskap blir lagt fram i møtet)
  5. Kontingent
  6. Val
  7. Innkomne framlegg

Klikk på saka for å finne sakspapira.

Henjahaugane barnehage
Det blå huset i Henjahaugane barnehage

Framlegg til tiltak eller spørsmål kan sendast til styret@roysaleite.no eller rettast til leiar Sindre B. Ramung (mobil 976 82 499).