Sparebanken Vest gir gåve til grendalaget

Under ei utdeling 30. april fekk grendalaget tildelt 30.000 kr frå Sparebanken Vest sitt gåvefond til opprusting av leikeplassane i Dalhjellevegen og Nilstræet. Vi takkar for pengane som vil bli investert i nye leikeapparat!

Gåvemidlar
Grendalaget fekk gåvemidlar frå Sparebanken Vest

Én kommentar til «Sparebanken Vest gir gåve til grendalaget»

Det er stengt for kommentarer.