Bålpanne til låns

Grendalaget har kjøpt ei bålpanne som kan brukast til grilling, steiking og suppe-/kaffikoking utandørs.

Panna står førebels hos Sindre B. Ramung, Haugane 8, men skal på sikt plasserast i lavvoen grendalaget planlegg å setje opp i Nilstræet. Viss nokon i grenda ønskjer å låne bålpanna, er det berre å ta kontakt med Sindre (mobil 976 82 389).

Bålpanne
Bålpanne