Vi har fått lavvo!

Endeleg er grendalaget sin lavvo på plass i Nilstræet!

Lavvoen er romsleg og kan huse opptil 25 personar. Vi har skaffa pallar til å sitje på, men tek sikte på å «raffinere» sitjeplassane noko meir etterkvart.

Grendalaget sin lavvo
Grendalaget sin lavvo i Nilstræet

Sidan lavvoen er felleseige, er det berre for medlemmane i grendalaget å bruke han. Send ein e-post til styret@roysaleite.no viss de ønskjer å bruke lavvoen til eit planlagt arrangement og vil sikre dykk at han er ledig. Elles er det sjølvsagt berre å samlast spontant i lavvoen når ein får lyst.

Det finst bålpanne også til lavvoen, som inntil vidare står hos Sindre B. Ramung, Haugane 8 (nabo til lavvoen). Også bålpanna er felleseige, så den er det berre å låne. På sikt skal vi få til ei trygg plassering av bålpanna i lavvoen, slik at denne kan stå framme heile tida.