Reservevassforsyning under arbeid

Arbeidet med å leggje reservevassforsyning frå Lundene til renseanlegget i Henjadalen er i gang! Vassforsyninga skal nyttast om det oppstår hendingar som påverkar hovudvasskjelda under arbeidet med veg og kraftverk i Henjadalen.