Internt infomøte om utbygginga i Henjadalen

Sognekraft og Leikanger kommune inviterer grendalagets medlemmar til informasjonsmøte om arbeida med kraft- og vassverk i Henjadalen.

Representantar frå kommunen og Sognekraft vil vere tilstades for å informere om utbygginga og svare på spørsmål.

Møtet er 27.8 kl 17 i Tingsalen på Tinghuset.

Vassledning i Henjadalen