Årsmelding for grendalaget 2017

Generelt

Området som soknar til grendalaget – Elihaug, Stytti, Dalhjellevegen, Hovdavegen, Nilstræet, Haugane og Kolabakken, har til samane 65 husstander. Av desse var i 2017 33 medlemmar. Vi syns det er flott med mange medlemmar.

Styret

Styret har i 2017 bestått av Sindre B. Ramung – leiar (Haugane), Rune Røysum  – kasserar (Kolabakken) og Anders Yri (Kolabakken). Mari Buene (Elihaug) og Olaug Marie Takle (Nilstræet) har vore vararepresentantar til styret.

Styret har hatt tre møte i 2017.

Valnemnd for 2017-18 har vore Idun A. Husabø og Olaug Marie Takle.

Årsmøte

HenjahauganeÅrsmøtet 2017 blei halde i det blå huset i Henjahaugane barnehage. Rune Røysum og Anders Yri beli attvalde til styret for nye to år.

Aktivitet

Det har blitt halde to større dugnadar – ein om våren og ein om hausten. I tillegg til dette har det vore gjennomført ein del arbeid med å setje i stand benkebord, traktor-leikestativ, disser og lavvo. Dette gjorde vi på dugnad i år:

  • Rydda vegetasjonTraktor-maling
  • Plukka boss
  • Malte listverket på dokkestova
  • Bygde trommel-traktor
  • Olja leikestativ
  • Bygde lavvo
  • Bytta ut disser
  • Bytta bord i ballveggen i Nilstræet

I tillegg til dette har fleire bidrege til å få slått graset på fellesareala i Dalhjellevegen og Nilstræet. Ingen nemnd, ingen gløymd.

JonsokI tillegg til dugnadene har vi hatt jonsokfeiring med bål og leiker, utemiddag i den nye lavvoen og romjulsgraut, også den i lavvoen. Vi tek sikte på endå fleire samankomstar i 2018.

Nye leikeapparat, benkebord og lavvo

I året som gikk søkte grendalaget Sparebanken Vest, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og Leikanger kommune om midlar til diverse tiltak. Vi fekk tilsegn hos samtlege.

Resultatet blei ny lavvo, benkebord og bålpanne. Takk, Sparebankstiftinga SFj for

Grendalaget sin lavvo
Grendalaget sin lavvo i Nilstræet

gåva og Per Røysum for å ha bygd benkebordet til oss! Takk også til Leikanger kommune for støtte til frakt av lavvoen og for positiv respons på byggjesøknad. For ikkje å gløyme Erling Røysum AS som ga oss paller til å sitje på i lavvoen. Lavvoen og bålpanna (som har både takke og grillrist) kan lånast av alle medlemmar når som helst. Vi anbefaler likevel å sende ein e-postn til styret@røysaleite.no i forkant for å unngå kolliderande arrangement.

Sparebanken Vest ga oss pengar til å kjøpe sklie, vippedyr og disser. Takk til sparebanken! Vi har fått sklie, dumpedisse og vippedyr som vil bli montert så snart våren kjem. 3 av 4 disser er skifta ut. Og den siste er kjøpt inn og klar til montering.

Asfaltering

Grendalaget har vore i kontakt med kommunen om asfaltering av vegar og fortau i området vårt. Hausten 2017 kom maskiner og asfalterte dei mest nødvendige strekka. Dette syns vi er supert!

Kraftutbygging

I 2018 startar veg- og kraftutbygging i Henjadalen. Det vil bli meir trafikk langs Kleppavegen. Grendalaget har vore i kontakt med kommunen og gitt signal om at vi ønskjer å diskutere med utbyggjar korleis ein kan sikre trafikktryggleik i anleggsperioden.

Diverse

Grasrotandel

Røysaleite grendalag er mottakar av grasrotmidlar. For dei som har lyst å støtte oss litt ekstra, kan ein enkelt registrere seg som givar ved å sende SMS <Grasrotandelen 918349669> til 2020. Takk til givarane våre!