Haustdugnad på leikeplassen på Røysaleite

Bli med oss på haustdugnad på leikeplassen på Nilstræet! Dette er oppgåvene vi ønskjer å ta tak i:

 • Setje i pleksiglassrute i dokkestova
 • Snikkre klatre-lem til tårnet (for å binde det saman med balanse-løypa)
 • Setje opp klatre-pyramide
 • Henge opp nye husker – 3 stk (om desse blir levert i tide)
 • Bygge traktor med kabelstromlar.

Vi lagar til noko godt å ete og drikke til alle mot slutten av dugnaden. Ta gjerne med ungane! Yr.no melder førebels om godt ver:-)

Leikeplassen i Nilstræet
Leikeplassen i Nilstræet

Uttale om trafikktryggleik

img_1785 img_1783 img_7835 img_7832Grendalagsstyret har sendt kommunen ei uttale om trafikktryggleiken i grenda med forslag til tiltak:

 

Leikanger kommune <postmottak@leikanger.kommune.no>

kopi: Mari Johansen Aune, Leikanger kommune <mari.johansen.aune@leikanger.kommune.no>

 Leikanger, 20.9

Vi viser til den pågåande arealplanprosessen, der vi forstår at det m.a. vil vere fokus på trygg veg til skule og barnehage for ungane.
I Røysaleite-grenda, er det fleire stader der vi meiner at trafikktryggleiken kan utbetrast med enkle tiltak. Tiltaka er ikkje nødvendigvis kostbare, og vi trur effekten av tiltaka kan verte stor, sidan vegene i området Kleppavegen-Kolabakken-Nilstræet blir brukt både av ungar i grenda og av dei som er på veg til og frå barneskulen som høyrer heime i andre delar av bygda. Her er grendalaget sine innspel:
 1. Fleire kryssar Kleppavegen ved Nilstræet på veg til og frå skulen. Det er ingen oppmerking på staden verken for fotgjengarar eller billistar. Næraste fotgjengerovergang er ved Kolabakken, som ligg bort i mot 100 m lengre nede i Kleppavegen og truleg ikkje vil vere aktuell for ungar frå området rundt Henjahaugane og øvre del av Røysaleite/Kleppavegen. Overgangsfelt med skilting ville vere bra (IMG_7855 og IMG_1783)
 2. I Kolabakken finst det ingen skilt som syner fartsgrensa. Fleire køyrer fort ned gata. Mange ungar leiker i området, og det finst ein offentleg leikeplass midt i Kolabakken som ligg rett ved vegen. Skilting kunne bidra til lægre fart i gata.
 3. Det står ofte bilar parkert i svingen nedom Kolabakken. Parkerte bilar gjer at ungar på skulevegen må gå utanom dei parkerte bilane og ut i vegen, eller at dei må krysse vegen på ein stad som er uoversiktleg. Grendalaget ynskjer eit parkeringsforbod i svingen under Hovdavegen (IMG_1785)
 4. Det manglar ei lyktestolpe i Hovdavegen, der berre sokkelen og straumkablane står att. Området er mørkt i vinterhalvåret. Det ville hjelpe på trafikktryggleiken om lyktestolpa blei sett opp att (IMG_7836)
 5. Det er relativt djupe hol og manglande asfalt på fortauet i Kleppavegen og i Kolabakken. Ungar kan få sykkelhjul ned i hola eller skli på grusen der asfalten er skrelt heilt bort. Vi foreslår at hola blir tetta (IMG_7832)
Vi håpar at kommunen ønskjer å sjå på innspela og vurdere å gjennomføre nokre av tiltaka.

 

Venleg helsing

for Røysaleite grenda
Sindre Børsheim Ramung
styreleiar
mobil 976 82 499​​

Jonsok-feiring på Røysaleite

Bada i varmt solskinn blei det ei fin ramme rundt jonsokfeiringa på Nilstræet. Vi fekk bål-løyve og kvisthaugen frå siste dugnaden gikk opp i fyr og flamme. Ikkje like høgt bål som på Nokkanes, men i alle fall lett antenneleg og velduftande, takka vere all einer-veden.

Jonsok1 Jonsok2 Jonsok3 jonsok5 jonsok6jonsok4

Vi satsar på at jonsok-tradisjonen med fest i Nilstræet med dette er gjenoppliva, og ønskjer alle velkommen til å bli med til neste år!

Jonsok-feiring 23.6 for heile grendalaget i Nilstræet

Grendalaget inviterer til jonsok-feiring kvelden torsdag 23. juni kl 17.00 – sjølve jonsokafta – på friområdet i Nilstræet.

Jonsokbål
Jonsokbål

Vi søker om å få brenne bål, og det blir grilling og leik for ungane. Ta med noko å ete og drikke og bli med!

Vi kjem tilbake med fleire detaljar når det nærmer seg, men sett av datoen i kalenderen alt no:-)

(Jonsokfesten på Nokkanes i regi av Opplev Leikanger og Sognefjord hotel er i år laurdag 18. juni).

Eventuelle spørsmål kan postast i kommentarfeltet eller sendast styret@roysaleite.no

God dugnad i Nilstræet

Grendalaget gjennomførte ein god dugnad på leikeplassen i Nilstræet. Dette fekk me gjort:

Me grunna dukkehuset. Dukkehuset er no klart til å malast i rørosraudt med kvitt listverk.

Dukkehuset blei grunna
Dukkehuset blei grunna

Me lagde ein balanse-avdeling med revitalisert balansestokk (den gode, gamle på nye føtter) og nedgravde bildekk og stokkar til å hoppe eller hinke på.

Bildekk til å hoppe og hinke på
Bildekk til å hoppe og hinke på
Heile balanseseksjonen
IMG_8292
Balansestokken har fått nytt liv

Me sette opp tårnet og brua som tidlegare sto på barneskulen.

Leiketårnet frå barneskulen er flytt til Nilstræet
Leiketårnet frå barneskulen er flytt til Nilstræet

Sandkassa blei fylt med meir sand og fekk nye topp-bord.

Sandkassa er fiksa opp
Sandkassa er fiksa opp

Me spente opp stram line som ungane kan bryne seg på. Under har me fylt på med sand.

Stram line ved dokkestova
Stram line ved dokkestova

Og fleire var i sving med å rydde vegetasjon og stein.

Kvisthaugen etter ryddesjauen
Kvisthaugen etter ryddesjauen

Etter dugnaden avslutta me med grilling og is.

Grillfest i Nilstræet
Grillfest i Nilstræet

Tusen takk til alle som deltok på dugnaden!

Neste dugnad i grendalag-regi blir på fellesområdet i Dalhjellevegen i haust.

 

Dugnad på fellesområdet i Nilstræet 21.5

Vi har planlagt dugnad på fellesområdet i Nilstræet laurdag 21.5. Detaljane er ikkje heilt fastsett enno og meir informasjon vil komme, men vi tek sikte på å i alle fall prioritere desse tiltaka:

 • Male og møblere dokkestova
 • Montere balanseutstyr
 • Utbetring av ballveggen ved Nilstræet
 • Nye bord og sand til sandkassa
 • Slå på fellesområdet

Dokkehuset i Nilstræet

Ved godt oppmøte ønskjer styret å prioritere rydding av vegetasjon og fjerning av mose frå stien gjennom fellesområdet.

Etter dugnaden håpar vi det blir godt nok ver til å ha ein liten grillfest i lag.