Dugnad på leikeplassen på Midtfeltet

Grendalagstyret har gjennomført dugnad på leikeplassen på Midtfeltet, mellom Nilstreet og Haugane.

Vi har skifta tak på dokkehuset (dokkehuset hadde rottent tak som var lekk), lagt duk i sandkassa og ny spesialsand som skal halde kattene på avstand. Vi har også rydda vekk ein del gamal sprake og klunger rundt dokkehuset.

Dokkehuset på Midtfeltet
Dokkehuset på Midtfeltet har fått nytt tak
Mindre sprake
Det har blitt mindre sprake rundt dokkehuset
Sandkassa
Torven er vekke og erstatta med ny kattefri-sand. Under er det lagt duk i håp om at ugress og torv ikkje finn vegen tilbake