Styremøte -innspel til styret?

Styremøte i grendalaget tysdag 11.1.

Saker:

  • Årsmøte 2016 (februar)
  • oppfølging av årsmøtets kontingentvedtak
  • oppfølging etter synfaringa i Hovdavegen og Dalhjellevegen før jul.

Post gjerne innspel til styret el kontakt oss på styret@roysaleite.no