Årsmøte i grendalaget 23.2

Hei, alle de på Røysaleite! Røysaleite frå luftaSet av 23.2 kl 20.30. Då blir det årsmøte i grendalaget, mest truleg i Henjahaugane barnehage. Tentativ sakliste:

-Årsmelding
-Rekneskap
-Kontingent 2016
-Innkomne framlegg
-Val, jfr. § 5

Andre saker de måtte ønskje handsama kan sendast skriftleg til styret@roysaleite.no innan 8.2.