Kva vil du vi skal finne på i år?

Røysaleite 31031
Heller Røysaleite 31031 enn Beverly Hills 90210

Godt nyttår til alle på Røysaleite!

Vi held fram med å forbetre fellesareala i grenda og vil gjerne høyre frå deg om kva du meiner vi bør prioritere i 2017.

Her er dei innspela vi har fått inn så langt (i uprioritert rekkefølgje):

 • Leikeplassane i Dalhjellevegen og i Nilstræet: Skaffe fleire bord og stolar til sosiale samankomstar
 • Dokkestova i Nilstræet: Setje i ei siste pleksiglassrute eller ein lem i vindauget i dokkestova og male siste strøk på listverket
 • Dokkestova i Nilstræet: Kjøpe inn møblar -td. leike-kjøkkenbenk
 • Leikeplasse i Nilstræet: Setje opp klatre-lem til tårnet for å binde det saman med balanse-løypa
 • Leikeplassen i Nilstræet: Setje opp klatre-pyramide
 • Leikeplassen i Dalhjellevegen: Erstatte den siste gamle huska og opphenga
 • Leikeplassen i Nilstræet: Bygge traktor med kabelstromlar.
 • Fotballbana i Nilstræet: Setje opp ballfangar
 • Fotballbana i Nilstræet: Ny grus+tromling
 • Fotballbana i Nilstræet: Nytt mål
 • Fotballbana i Nilstræet: Rehabilitere ballveggen med nye bord – evt. male på «blink» og/eller montere klatretak til enkel «buldring»
 • Grenda: Kjøpe bålpanne og byggje gruer på fellesareala i Nilstræet og Dalhjellevegen
 • Hovdavegen: Setje opp gjerde mot Henjadalen for å halde sau på plass
 • Sandkassene i Dalhjellevegen, Kolabakken og Nilstræet: Fylle på med ny sand
 • Postkassestativa: Rehabilitere stativa med nye bord, maling og tak (Dalhjellevegen)

Er det andre ting du meiner vi burde ta tak i? Skriv gjerne eit innlegg her!