Meir pengar til grendalaget – Sparebankstiftinga blar opp!

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane løyver 40.000 kr til grendalaget for å skape gode møteplassar i nabolaget vårt. Tusen takk til stiftinga for den fine gåva!

Søndag kom nyhenda om at grendalaget får 30.000 kr til opprusting av leikeplassane med nye apparat.

Med desse tilskota blir det nye leikeapparat og benkar i Dalhjellevegen og Nilstræet og lavvo med grue i Nilstræet.

Sparabankstiftinga logo
Sparabankstiftinga Sogn og Fjordane gir pengar til grendalaget