Årsmøte i grendalaget 28.2 kl 20

Røysaleite grendalag inviterer nye og gamle medlemmar til årsmøte 28. februar kl 20 i Henjahaugane barnehage.

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Val av ordstyrar og referent
  3. Årsmelding
  4. Rekneskap
  5. Kontingent
  6. Val jfr § 5
  7. Tiltaksplan
  8. Innspel til endring av reguleringsplan for Røysaleite
  9. Ymse

Andre saker skal vere meldt inn til styret@roysaleite.no innan onsdag 21.2. Innkalling kjem i postkassene i løpet av kort tid. Sakspapir blir publiserte på Røysaleiteveven etter kvart.