Årsmøte i Røysaleite grendalag 27. februar

Røysaleite grendalag inviterer medlemmane våre til årsmøte onsdag 27. februar kl 20 i Henjahaugane barnehage.

Sakliste:

Vinteridyll på Røysaleite
Vinteridyll på Røysaleite

1.Godkjenning av innkalling

2.Val av ordstyrar og referent

3.Årsmelding

Årsmelding 2018

4.Rekneskap

5.Kontingent

6.Val

7.Tiltaksplan

8.Ymse

Før me startar på sakene vil ein representant frå kommunen informere om utbygginga i Henjadalen og svare på spørsmål.

Andre saker kan meldast til styret@roysaleite.no innan onsdag 20.2. Sakspapir blir publiserte fortløpande på denne nettsida.   

Spørsmål kan rettast til leiar Mari Aune (mobil 932 86 541).