Årsmøte i Røysaleite grendalag

Røysaleite grendalag kallar inn til årsmøte i Henjahaugane barnehage (Rosa avd. – første inngang) måndag 24. februar kl 20.

Saker:
1.Godkjenning av innkalling og sakliste
2.Val av møteleiar og skrivar
3.Årsmelding
4.Val
5.Rekneskap
6.Kontingent
7.Handlingsplan

Sakspapir blir lagt ut her etter kvart som dei er klare:

Henjahaugane barnehage

Viss nokon har saker dei vil ha handsama eller tiltak dei ønskjer grendalaget skal prioritere det neste året, må dei gjerne sende innspel til styret@roysaleite.no

Styret håpar å sjå mange på årsmøtet. Velkommen!