Protokoll frå årsmøtet i grendalaget 2020

Grendalaget hadde årsmøte i Henjahaugane barnehage måndag 24. februar.

Årsmøtet vedtok følgjande tiltak for 2020:

•Male og setje i stand dukkestova i Dalhjellevegen
•Felle grantrær i krysset under Elihaug (på vilkår av at ein får løyve frå naboane)
•Rydde fotballbana i Nilstræet og fikse dekket
•Redskapsskur med kodelås til utstyr i lavvoen
•Bensindreven grasklyppar til fellesareala
•Brunsnegle-aksjon 2.0 med bryggeri-mask

Og følgjande vedlikehaldstiltak:
•Impregnere duk, olje stokkar og vedlikehalde saumar på lavvoen
•Beising av leikeapparat og benkar

Tiltaka vil bli gjennomført med atterhald om dugnadsinnsats og budsjettdekning. I tillegg vil årsmøtet at styret tek initiativ til ein internasjonal fest i Nilstræet. Kan vere i samband med dugnad eller Jonsok-feiring.