Nytt grendalagsstyre

Styret i grendalaget har konstituert seg. Ny leiar (for 2020) er Sindre Børsheim Ramung.

Linn Sofie Stavn Ugulen er konstituert som nestleiar, Rune Røysum som kasserar og Mari Johansen Aune som skrivar for 2020. Ruthild Dale og Hilde Katrine Engeli er varaer.

Kontaktinfo til styret finst her