Dugnadslogg

Med koronarestriksjonar blei det vanskeleg å få til ein stor fellesdugnad i år, men det betyr ikkje at vi har ligget på latsida. Mykje har skjedd i løpet av sommaren. Her kjem ei oppsummering.

Lavvoen har stått nokre år i vind og vêr og tida var inne for ei overhaling. Vi rensa og impregnerte duken og beisa stokkane. I skrivande stund blir duken lappa slik at han skal vere tett når haustveret er over oss.

Lavvo-spa


Det var behov for ein god del rydding av vegetasjon på felleareala. Her kom grendalaget si ryddesag til sin rett, resten blei teke med hagesaks.

Til slutt ga krattet tapt…

I Dalhjellevegen har ein gjeng vore i sving med å fikse opp dokkestova og leikeplassen for øvrig. Den «nye» dokkestova er skikkeleg koseleg og kjekk å leike i for dei minste!

Dalhjellevegen sitt minste hus

Eit par arbeidsame folk sette opp ei fin redskapsbu til grasklipparane og det andre utstyret til grendalaget. Kode til kodelåsen kan alle som vil låne utstyr få. Berre å sende ei melding til styret@roysaleite.no

Hus til maskinene


Og så har benkane i Nilstræet har blitt beisa fint.

Elles har mange vore ute og slått gras, malt postkassestativ og stått på for at det skal vere triveleg i nabolaget.


Å skulle nemne alle som har bidrege er det ikkje plass til her, men vi veit kven dei er alle saman, og grendalaget vil gjerne rette ein stor takk til heile gjengen!