Årsmelding 2020

Grendalagsstyret

 • Sindre B. Ramung – leiar
 • Linn Sofie Stavn Ugulen – nestleiar
 • Rune Røysum – kasserar
 • Mari Johansen Aune – skrivar
 • Ruthild Dale – vara
 • Hilde Katrine Engeli – vara

Tal medlemmar

 • 2020: 43 husstander (66%) – rekord siste 5 år

Dugnadsarbeid

 • Korona sette ein stoppar for stor fellesdugnad i år, i staden blei det ein serie smådugnadar
 • Lavvo-fiks:
  • Rensa og impregnerte duken og beisa stokkane, lappa duken
 • Rydding av vegetasjon fleire stadar på Røysaleite
 • Dalhjellevegen:
  • Ein gjeng fiksa opp dokkestova og leikeplassen i Dalhjellevege
 • Nils Magne Slinde og Rune Røysum sette opp ei fin redskapsbu til grasklipparane og det andre utstyret grendalaget eig
 • Benkane i Nilstræet blei beisa fint
 • Mange har vore ute og slått gras, malt postkassestativ og stått på for at det skal vere triveleg i nabolaget.
 • Å skulle nemne alle som har bidrege er det ikkje plass til her, men vi veit kven dei er alle saman, og grendalaget vil gjerne rette ein stor takk til alle saman!

Utelunsj i lavvoen

 • 18. januar samla fleire familiar seg i lavvoen i Nilstræet og spiste lunsj saman rundt bålpanna.

17. Mai          

 • Musikklaget hadde stand-up på leikeplassen i Nilstræet. Herleg med 17. mai-musikk rett utanfor døra!

Jonsokfeiring

 • 38 store og små var med og feira jonsok.
 • Det var så tørt at vi ikkje kunne tenne bål, men grilling og hygge blei det i alle fall

Olsok

 • Det tradisjonelle jonsokbålet blei utsett fordi det hadde vore tørt vêr og bålforbod
 • I staden inviterte vi til bål og hellekaker i høve Olsok
 • Bålet var større enn vanleg etter ein aktiv koronavår i hagane
 • No var det ikkje tørt lengre – heller usedvanleg vått, så vi måtte flytte inn i lavvoen til slutt

Grasrotmidlar frå Norsk Tipping

 • Viss du vil, kan du gi grasrotandelen frå tippinga di til grendalaget
 • Vi har 5 trufaste givarar, som har bidrege med knappe kr 2000 i kassa – viktige inntekter for grendalaget J
 • Ein kan bli grasrotgivar i alle Norsk Tipping sine kanalar, eller ved å sende SMS <Grasrotandelen 918349669> til 60000

Brunsnigleaksjon    

 • Den varsla oppfølgaren av snigleaksjonen i 2019, lot seg dessverre ikkje gjennomføre
 • Styret ønskjer å køyre aksjon på nytt i 2021, forhåpentlegvis med betre tilgang på nematoder og åte (mask)

Gåve til ballbana

 • Grendalaget har fått 20.000 kr frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane til å fikse dekket på ballbana i Nilstræet! ⚽️
 • Takk til Sparebankstiftinga!

Lavvoen

 • Sitjeplassar til opptil 20
 • Bålpanne med grillrist, steiketakke
 • Kaffikjele, emaljegryte og eit par koppar i reskapsskuret

Reiskapar

 • Reiskapane står i det nye skuret bak ballveggen på leikeplassen i Nilstræet
 • Kode til låsen kan ein få ved å kontakte styret@roysaleite.no eller leiar Sindre på 976 82 499
 • To grasklipparar:
  • Ny, stor plenklippar
  • Ryddesag med kantslått-tråd og diverse blad
  • Grasklipparane kan brukast fritt av alle medlemmane i grendalaget

Røysaleite grendalag på nett

 • Røysaleiteveven: www.roysaleite.no
 • Facebook: /roysaleite
 • Instagram (under utprøving): /roysaleite

Ymse

 • Grendalaget leverte uttale til frivilligpolitisk plattform og retningslinjer for kulturmidlar
 • Uttala ligg på www.roysaleite.no