Digitalt årsmøte i Røysaleite grendalag 2022

Røysaleite grendalag kallar inn til digitalt årsmøte i grendalaget måndag 17.1 kl 20.30-21.30.

Soloppgang over Kleppavegen
Soloppgang over Kleppavegen

Saker:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste

2. Val av møteleiar og skrivar

3. Årsmelding

4. Val

5. Rekneskap 2021

6. Kontingent

7. Handlingsplan 2022

Viss nokon saker dei vil ha handsama eller tiltak dei ønskjer grendalaget skal prioritere det neste året, må dei gjerne sende innspel til styret@roysaleite.no innan tysdag 11.1.

Lenke til det digitale årsmøtet (Microsoft Teams – opnast i nettlesar). For dei som har og vil bruke Teams-appen, bruk denne lenka.

Sakspapir og praktisk informasjon om møtet blir posta her i god tid i forkant av møtet.

Styret håpar å at mange ønskjer å delta på det digitale årsmøtet. Velkommen!

Treng du hjelp med å logge deg på møtet, ring Sindre på 976 82 499.