Årsmøte 2022 gjennomført

Det blei digitalt årsmøte i grendalaget i åra. Her kjem nokre høgdepunkt frå møtet.

Linn Sofie S. Ugulen
Linn Sofie Ugulen

Sitjande grendalagsleiar, Linn Sofie S. Ugulen, blei attvald for to nye år.

Styremedlem Mari J. Aune blei også attvald for nye to år.

I tillegg blei følgjande varaer til styret valde: Ruthild Dale, Hilde Katrine Engeli og Espen Sæterbø. Årsmøtet utvida varalista med ein vara til, for å sikre eit godt og operativt styre.

I 2022 ønskjer årsmøtet at grendalaget prioriterer desse tiltaka og aktivitetane:

  • Maling og vedlikehaldsarbeid på dokkestova i Nilstræet
  • Brunsnegleaksjonen del 2
  • Undersøke moglegheitene for lykter på leikeplassane i Dalhjellevegen og Nilstræet. Innkjøp viss tekniske og økonomiske vilkår verkar OK
  • Setje opp ballfangar bak det nye målet på ballbana
  • Dugnad m/vedlikehald og rydding av vegetasjon
  • Vurdere å stå for Open hall
  • Utvide laftesett og olje delane, bygge kasser til oppbevaring
  • Planlegge for opprusting av lavvoen
  • Arrangement og aktivitetar som engasjerer fleire på Røysaleite
Aksjon mot snigler

Kontingentsatsen for 2022 ligg fast på kr 200, slik han har gjort i fleire år.

Heile protokollen frå årsmøtet finn du her.