Dugnadslogg

Med koronarestriksjonar blei det vanskeleg å få til ein stor fellesdugnad i år, men det betyr ikkje at vi har ligget på latsida. Mykje har skjedd i løpet av sommaren. Her kjem ei oppsummering.

Lavvoen har stått nokre år i vind og vêr og tida var inne for ei overhaling. Vi rensa og impregnerte duken og beisa stokkane. I skrivande stund blir duken lappa slik at han skal vere tett når haustveret er over oss.

Lavvo-spa


Det var behov for ein god del rydding av vegetasjon på felleareala. Her kom grendalaget si ryddesag til sin rett, resten blei teke med hagesaks.

Til slutt ga krattet tapt…

I Dalhjellevegen har ein gjeng vore i sving med å fikse opp dokkestova og leikeplassen for øvrig. Den «nye» dokkestova er skikkeleg koseleg og kjekk å leike i for dei minste!

Dalhjellevegen sitt minste hus

Eit par arbeidsame folk sette opp ei fin redskapsbu til grasklipparane og det andre utstyret til grendalaget. Kode til kodelåsen kan alle som vil låne utstyr få. Berre å sende ei melding til styret@roysaleite.no

Hus til maskinene


Og så har benkane i Nilstræet har blitt beisa fint.

Elles har mange vore ute og slått gras, malt postkassestativ og stått på for at det skal vere triveleg i nabolaget.


Å skulle nemne alle som har bidrege er det ikkje plass til her, men vi veit kven dei er alle saman, og grendalaget vil gjerne rette ein stor takk til heile gjengen!

Brunsnigleaksjon

Grendalaget på Røysaleite inviterer til nemaslugaksjon mot brunsniglar!

Vi får bryggemask fra Balder som vi bruker som åte. Grendalaget stiller med nemaslug som vi blandar i masket. Nemaslug inneheld ein naturlig nematode som tek livet av snigelen ved å hindre han i å ete. Nematoden blir spreia vidare ved at den daude snigelen blir spist av andre brunsniglar. Nemaslug er ufarleg for barn og andre dyr og er godkjent i økologisk landbruk.

For at aksjonen skal bli vellykka treng vi at mange bidreg. Møt opp på leikeplassen med ei bøtte eller to til åte og sprei dette i nabolaget.

Brunsigleaksjon

Vi kjem tilbake med dato og klokkeslett så snart vi veit når Nemaslug’en blir levert. Utlevering skjer på leikeplassen i Nilstræet.

Om du ikkje er heime under aksjonen, kan du ta kontakt med Mari Aune for å hente Nemaslug i Kolabakken. tlf 932 86 541.

Grendalagsdugnad søndag 28.4

Grendalaget inviterer til dugnad på fellesareala i Dalhjellevegen, Stytti og Nilstræet søndag 28.4 kl 11-14. Dette er nokre av oppgåvene som vi ønskjer å få gjort:

 • Rydde fotballbana i Nilstreet og jamne ut dekket
 • rydding av kvist og kvast på fellesareala
 • impregnere lavvoen (viss veret tillet det)
 • pusse og (eventuelt) beise benkebord og leikeapparat på fellesareala
 • mm

Møt opp i Nilstræet. Ta gjerne med spade, rake, greinsaks eller andre redskap du trur vil komme til nytte.

Foto frå vårdugnad 2018 - leikeplassen i Dalhjellevegen.
Foto frå fjorårets vårdugnad – arbeid på leikeplassen i Dalhjellevegen

Frå kl 14.30 blir det grillfest og vaflar/hellekaker i Nilstræet. Ta med grillmat og bli med!

Spørsmål kan rettast til styret (styret@roysaleite.no)

Haustdugnad på leikeplassen på Røysaleite

Bli med oss på haustdugnad på leikeplassen på Nilstræet! Dette er oppgåvene vi ønskjer å ta tak i:

 • Setje i pleksiglassrute i dokkestova
 • Snikkre klatre-lem til tårnet (for å binde det saman med balanse-løypa)
 • Setje opp klatre-pyramide
 • Henge opp nye husker – 3 stk (om desse blir levert i tide)
 • Bygge traktor med kabelstromlar.

Vi lagar til noko godt å ete og drikke til alle mot slutten av dugnaden. Ta gjerne med ungane! Yr.no melder førebels om godt ver:-)

Leikeplassen i Nilstræet
Leikeplassen i Nilstræet

God dugnad i Nilstræet

Grendalaget gjennomførte ein god dugnad på leikeplassen i Nilstræet. Dette fekk me gjort:

Me grunna dukkehuset. Dukkehuset er no klart til å malast i rørosraudt med kvitt listverk.

Dukkehuset blei grunna
Dukkehuset blei grunna

Me lagde ein balanse-avdeling med revitalisert balansestokk (den gode, gamle på nye føtter) og nedgravde bildekk og stokkar til å hoppe eller hinke på.

Bildekk til å hoppe og hinke på
Bildekk til å hoppe og hinke på

Heile balanseseksjonen

IMG_8292
Balansestokken har fått nytt liv

Me sette opp tårnet og brua som tidlegare sto på barneskulen.

Leiketårnet frå barneskulen er flytt til Nilstræet
Leiketårnet frå barneskulen er flytt til Nilstræet

Sandkassa blei fylt med meir sand og fekk nye topp-bord.

Sandkassa er fiksa opp
Sandkassa er fiksa opp

Me spente opp stram line som ungane kan bryne seg på. Under har me fylt på med sand.

Stram line ved dokkestova
Stram line ved dokkestova

Og fleire var i sving med å rydde vegetasjon og stein.

Kvisthaugen etter ryddesjauen
Kvisthaugen etter ryddesjauen

Etter dugnaden avslutta me med grilling og is.

Grillfest i Nilstræet
Grillfest i Nilstræet

Tusen takk til alle som deltok på dugnaden!

Neste dugnad i grendalag-regi blir på fellesområdet i Dalhjellevegen i haust.

 

Dugnad på fellesområdet i Nilstræet 21.5

Vi har planlagt dugnad på fellesområdet i Nilstræet laurdag 21.5. Detaljane er ikkje heilt fastsett enno og meir informasjon vil komme, men vi tek sikte på å i alle fall prioritere desse tiltaka:

 • Male og møblere dokkestova
 • Montere balanseutstyr
 • Utbetring av ballveggen ved Nilstræet
 • Nye bord og sand til sandkassa
 • Slå på fellesområdet

Dokkehuset i Nilstræet

Ved godt oppmøte ønskjer styret å prioritere rydding av vegetasjon og fjerning av mose frå stien gjennom fellesområdet.

Etter dugnaden håpar vi det blir godt nok ver til å ha ein liten grillfest i lag.

Dugnad på leikeplassen på Midtfeltet

Grendalagstyret har gjennomført dugnad på leikeplassen på Midtfeltet, mellom Nilstreet og Haugane.

Vi har skifta tak på dokkehuset (dokkehuset hadde rottent tak som var lekk), lagt duk i sandkassa og ny spesialsand som skal halde kattene på avstand. Vi har også rydda vekk ein del gamal sprake og klunger rundt dokkehuset.

Dokkehuset på Midtfeltet
Dokkehuset på Midtfeltet har fått nytt tak

Mindre sprake
Det har blitt mindre sprake rundt dokkehuset

Sandkassa
Torven er vekke og erstatta med ny kattefri-sand. Under er det lagt duk i håp om at ugress og torv ikkje finn vegen tilbake