Årsmøte i Røysaleite grendalag 27. februar

Røysaleite grendalag inviterer medlemmane våre til årsmøte onsdag 27. februar kl 20 i Henjahaugane barnehage.

Sakliste:

Vinteridyll på Røysaleite
Vinteridyll på Røysaleite

1.Godkjenning av innkalling

2.Val av ordstyrar og referent

3.Årsmelding

Årsmelding 2018

4.Rekneskap

5.Kontingent

6.Val

7.Tiltaksplan

8.Ymse

Før me startar på sakene vil ein representant frå kommunen informere om utbygginga i Henjadalen og svare på spørsmål.

Andre saker kan meldast til styret@roysaleite.no innan onsdag 20.2. Sakspapir blir publiserte fortløpande på denne nettsida.   

Spørsmål kan rettast til leiar Mari Aune (mobil 932 86 541).

Årsmøte i grendalaget 28.2 kl 20

Røysaleite grendalag inviterer nye og gamle medlemmar til årsmøte 28. februar kl 20 i Henjahaugane barnehage.

Sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Val av ordstyrar og referent
 3. Årsmelding
 4. Rekneskap
 5. Kontingent
 6. Val jfr § 5
 7. Tiltaksplan
 8. Innspel til endring av reguleringsplan for Røysaleite
 9. Ymse

Andre saker skal vere meldt inn til styret@roysaleite.no innan onsdag 21.2. Innkalling kjem i postkassene i løpet av kort tid. Sakspapir blir publiserte på Røysaleiteveven etter kvart.

 

Årsmøtet 2017 blir 28.2.

Det blir årsmøte 28. februar kl 20.00 i Henjahaugane barnehage, «det blå huset» (annekset).. Sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Val av ordstyrar og referent
 3. Årsmelding for Røysaleite grendalag 2016
 4. Årsrekneskap 2016 (revidert rekneskap blir lagt fram i møtet)
 5. Kontingent
 6. Val
 7. Innkomne framlegg

Klikk på saka for å finne sakspapira.

Henjahaugane barnehage
Det blå huset i Henjahaugane barnehage

Framlegg til tiltak eller spørsmål kan sendast til styret@roysaleite.no eller rettast til leiar Sindre B. Ramung (mobil 976 82 499).