Digitalt årsmøte i Røysaleite grendalag 2022

Røysaleite grendalag kallar inn til digitalt årsmøte i grendalaget måndag 17.1 kl 20.30-21.30.

Soloppgang over Kleppavegen
Soloppgang over Kleppavegen

Saker:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste

2. Val av møteleiar og skrivar

3. Årsmelding

4. Val

5. Rekneskap 2021

6. Kontingent

7. Handlingsplan 2022

Viss nokon saker dei vil ha handsama eller tiltak dei ønskjer grendalaget skal prioritere det neste året, må dei gjerne sende innspel til styret@roysaleite.no innan tysdag 11.1.

Lenke til det digitale årsmøtet (Microsoft Teams – opnast i nettlesar). For dei som har og vil bruke Teams-appen, bruk denne lenka.

Sakspapir og praktisk informasjon om møtet blir posta her i god tid i forkant av møtet.

Styret håpar å at mange ønskjer å delta på det digitale årsmøtet. Velkommen!

Treng du hjelp med å logge deg på møtet, ring Sindre på 976 82 499.

Årsmelding 2020

Grendalagsstyret

 • Sindre B. Ramung – leiar
 • Linn Sofie Stavn Ugulen – nestleiar
 • Rune Røysum – kasserar
 • Mari Johansen Aune – skrivar
 • Ruthild Dale – vara
 • Hilde Katrine Engeli – vara

Tal medlemmar

 • 2020: 43 husstander (66%) – rekord siste 5 år

Dugnadsarbeid

 • Korona sette ein stoppar for stor fellesdugnad i år, i staden blei det ein serie smådugnadar
 • Lavvo-fiks:
  • Rensa og impregnerte duken og beisa stokkane, lappa duken
 • Rydding av vegetasjon fleire stadar på Røysaleite
 • Dalhjellevegen:
  • Ein gjeng fiksa opp dokkestova og leikeplassen i Dalhjellevege
 • Nils Magne Slinde og Rune Røysum sette opp ei fin redskapsbu til grasklipparane og det andre utstyret grendalaget eig
 • Benkane i Nilstræet blei beisa fint
 • Mange har vore ute og slått gras, malt postkassestativ og stått på for at det skal vere triveleg i nabolaget.
 • Å skulle nemne alle som har bidrege er det ikkje plass til her, men vi veit kven dei er alle saman, og grendalaget vil gjerne rette ein stor takk til alle saman!

Utelunsj i lavvoen

 • 18. januar samla fleire familiar seg i lavvoen i Nilstræet og spiste lunsj saman rundt bålpanna.

17. Mai          

 • Musikklaget hadde stand-up på leikeplassen i Nilstræet. Herleg med 17. mai-musikk rett utanfor døra!

Jonsokfeiring

 • 38 store og små var med og feira jonsok.
 • Det var så tørt at vi ikkje kunne tenne bål, men grilling og hygge blei det i alle fall

Olsok

 • Det tradisjonelle jonsokbålet blei utsett fordi det hadde vore tørt vêr og bålforbod
 • I staden inviterte vi til bål og hellekaker i høve Olsok
 • Bålet var større enn vanleg etter ein aktiv koronavår i hagane
 • No var det ikkje tørt lengre – heller usedvanleg vått, så vi måtte flytte inn i lavvoen til slutt

Grasrotmidlar frå Norsk Tipping

 • Viss du vil, kan du gi grasrotandelen frå tippinga di til grendalaget
 • Vi har 5 trufaste givarar, som har bidrege med knappe kr 2000 i kassa – viktige inntekter for grendalaget J
 • Ein kan bli grasrotgivar i alle Norsk Tipping sine kanalar, eller ved å sende SMS <Grasrotandelen 918349669> til 60000

Brunsnigleaksjon    

 • Den varsla oppfølgaren av snigleaksjonen i 2019, lot seg dessverre ikkje gjennomføre
 • Styret ønskjer å køyre aksjon på nytt i 2021, forhåpentlegvis med betre tilgang på nematoder og åte (mask)

Gåve til ballbana

 • Grendalaget har fått 20.000 kr frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane til å fikse dekket på ballbana i Nilstræet! ⚽️
 • Takk til Sparebankstiftinga!

Lavvoen

 • Sitjeplassar til opptil 20
 • Bålpanne med grillrist, steiketakke
 • Kaffikjele, emaljegryte og eit par koppar i reskapsskuret

Reiskapar

 • Reiskapane står i det nye skuret bak ballveggen på leikeplassen i Nilstræet
 • Kode til låsen kan ein få ved å kontakte styret@roysaleite.no eller leiar Sindre på 976 82 499
 • To grasklipparar:
  • Ny, stor plenklippar
  • Ryddesag med kantslått-tråd og diverse blad
  • Grasklipparane kan brukast fritt av alle medlemmane i grendalaget

Røysaleite grendalag på nett

 • Røysaleiteveven: www.roysaleite.no
 • Facebook: /roysaleite
 • Instagram (under utprøving): /roysaleite

Ymse

 • Grendalaget leverte uttale til frivilligpolitisk plattform og retningslinjer for kulturmidlar
 • Uttala ligg på www.roysaleite.no 

Digitalt årsmøte måndag 1.3

Røysaleite grendalag kallar inn til digitalt årsmøte i grendalaget måndag 1.3 kl 20.30-21.30.

Saker:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Val av møteleiar og skrivar
3. Årsmelding
4. Val (innstilling kjem)

Viss nokon saker dei vil ha handsama eller tiltak dei ønskjer grendalaget skal prioritere det neste året, må dei gjerne sende innspel til styret@roysaleite.no innan fredag 26.2.

Lenke til det digitale årsmøtet (Microsoft Teams – opnast i nettlesar). For dei som har og vil bruke Teams-appen, bruk denne lenka.

Sakspapir og praktisk informasjon om møtet blir posta her i god tid i forvegen.

Styret håpar å at mange ønskjer å delta på det digitale årsmøtet. Velkommen!

Høyringsuttaler om frivilligpolitisk plattform og retningslinjer for kulturmidlar

Sogndal kommune har lagt ut framlegg til ny frivilligpolitisk plattform og retningslinjer for kulturmidlar på høyring:

 1. Frivilligpolitisk plattform (sogndal.kommune.no)
 2. Retningslinjer for kulturmidlar («)

Røysaleite grendalag ved styret er positive til plattforma og retningslinjene og har levert følgjande uttaler til kommunen:

1,Til plattforma:

Me i Røysaleite grendalag er glade for at kommunen lagar ei frivilligpolitisk plattform. Måla for samarbeidet med lag og organisasjonar i plattforma er gode. Velforeiningar og grendalag gjer ein viktig jobb med å halde fellesareal og leikeplassar i kommunen attraktive og trygge. Gjennom innsatsen vår legg me til rette for leik, aktivitet og fellesskap i nærmiljøet. Me saknar ei formulering om at kommunen vil samarbeide med grendalag og velforeiningar om drift og utvikling av fellesareal, leikeplassar og nærmiljø generelt. I Tiltaksplan for perioden 2021 – 2023 bør det komme eit tiltak som opnar for at kommunen kan stille maskinhjelp, personell eller materiell (td. sandkassesand) til disposisjon i samband med opprusting, vedlikehaldsprosjekt eller ordinær drift på fellesområde forvalta av grendalag/velforeiningar. Utover dette stiller me oss positive i tiltaksplanen.

2.Til retningslinjene:

Me i Røysaleite grendalag støttar framlegget til retningslinjer for tildeling av kulturmidlar. Me er opptekne av at det innanfor tilskotskategori 1 – Aktivitetstilbod for barn og unge og innanfor kategori 2 – Tilskot til allment kulturarbeid skal vere mogleg å tildele kulturmidlar til grendalag og velforeiningar som ønskjer å ruste opp fellesareal og leikeplassar, eller som vil setje i verk prosjekt som skapar aktivitet og fellesskap i nærmiljøet. For øvrig meiner me at retningslinjene gir gode føringar for tildeling av kulturmidlar i kommunen.

Regntung olsokfeiring

Olsok 2020 var ikkje av det tørraste slaget, men då fekk vi i alle fall lov å tenne bål.

Grendalaget hadde invitert til bål og hellekaker i høve Olsok. I heile sommar har vi hatt bålforbod, men i det siste hadde det regna såpass mykje at brannvesenet tykte det var greitt med litt eld.

Bålet var større enn vanleg etter ein aktiv koronavår i hagane. All kvist og trevirke lot seg likevel fyre opp og blei slukt av flammane.

Kraftige flammar frå bålet

Då det begynte å regne skikkeleg, trakk vi inn i lavvoen for å spise hellekakene. Utruleg at det går an å steike kaker over eit bål! Takk til Lene Slinde for steike-bragden!

Hellekake-kos i lavvoen i «flaggermus-perspektiv»

Jonsokfeiring i Nilstræet fredag 19.6

Bli med å feire Jonsok med naboane!

I år blir det ei tidleg jonsokfeiring på Nilstræet med grilling, leik og hygge. Får vi lov av brannvesenet tenner vi også opp bål. Ta med grillmat og bli med!

Jonsokbål

Me fyrer opp grillen kl 16, men held det gåande utover ettermiddagen og kvelden – kom når det passar! Bålet fyrer vi opp i 17.30-tida.

Smittevern tek me på alvor og vil ha følgjande tiltak:

– Me benkar deltakarane pr husstand, men sosialt skal det bli likevel
– Antibac er tilgjengelig ved grill
– Alle har med eigen grillmat, fat, glass og bestikk til grilling
– Me oppmodar om at dei som kan tek med eigen stol, så me veit at me har nok sitteplassar
– Me fører liste over alle som er med på arrangementet – det er plass til 50 personar
– Folk som har symptom på luftvegssjukdom held seg heime

Har de kvist, greinar eller uimpregnerte plankar, kan de deponere desse attmed fotballbana. Slik får vi meir føde til bålet.

Spørsmål kan rettast til styret på Facebook, på e-post styret@roysaleite.no eller mobil 976 82 499 (leiar Sindre Ramung).

Utelunsj i lavvoen

18. januar samla fleire familiar seg i lavvoen i Nilstræet og spiste lunsj saman rundt bålpanna.

Her er nokre foto:

Pølser og pinnebrød på bålpanna
Obs! Grilling pågår
Hygge i teltet
Nicolay og Amalie

Vi minner om at lavvoen kan brukast av alle grendalagsmedlemmane. Den er utrusta med bålpanne, kaffekjele, suppegryte, steiketakke og grillrist. Om ein vil vere sikker på at lavvoen er ledig, kan ein sende ein e-post til styret@roysaleite.no og booke.

Historisk vandring på Henja

Røysaleite grendalag arrangerte historisk vandring på Henja i strålande haustsol. Meir enn 40 personar deltok.

Marit Anita Skrede frå Sogelaget tok oss med til gravhaugane på Henjahaugane og fortalde om alt frå gravskikkar, til økonomi og matkultur hos vikingane. Ingen tvil om at området har lang historie og at det har skjedd mykje spennade på Henja og Røysa opp igjennom!

Vidare blei det stopp i Henjatunet der Marit og Inga Halsnes serverte spennande ting frå historia på Henja akkompagnert av varm eplegløgg og lefse.

Arrangementet hadde fått kulturmidlar frå Leikanger kommune i høve avviklinga av kommunen. Takk til Leikanger kommune!

Jonsokfeiring på Røysaleite 23.6


Bli med å feire Jonsok med naboane! Feiringa finn stad søndag 23. juni kl 17 i Nilstræet

Som tidlegare år samlast vi til grilling, leik og hygge. Ta med grillmat og bli med!

Har de kvist, greinar eller uimpregnerte plankar, kan de deponere desse attmed fotballbana. Slik får vi meir føde til bålet.

Spørsmål kan rettast til styret (styret@roysaleite.no; mobil 932 86 541– leiar, Mari Aune).