Om Røysaleite grendalag

Røysaleitet grendalag skal fremje medlemene sine felles interesser og arbeide for et trygt, trivelig og vakkert nærmiljø. Styret i grendalaget kan samarbeide med andre lag  og institusjonar om saker av felle interesse. Laget er partipolitisk nøytralt.  (Kjelde: Grendalaget sin føremålsparagraf)

Alle som bur i byggjefeltet Røysaleitet (jfr. Reguleringsplan vedteken 15.12.82) og som betalar fastsett årleg kontingent er medlemer. Dette omfattar: Røysaleite grendalag er ei velforeining som omfattar Nilstreet, haugane, Hovdavegen, Dalhjellevegen, Stytti, Elihaug aust og Kolabakken nord.

VEDTEKTER FOR RØYSALEITE GRENDALAG